ZAMIA INTEGRIFOLIA - Coontie, Florida Arrowroot  
     
  ZIZYPHUS JUJUBA - Chinese Date, Jujube  
     

ZIZYPHUS MAURITIANA - Indian Jujube, Malay Jujube